Skyddsgrupper


På brukshundsklubben i Ängelholm har vi två skyddsansvariga; Henrik Marklund och Jörgen Thynell. I grupperna tränas IPO (internationell prövningsordning) och Svenskskydd. Svenskskyddet innehåller spår, sök, uppletande, lydnad och planskydd och i IPO:t ingår spår, lydnad och skydd. En skyddshund ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Hundarna skall vara av bruksras och ha skyddslicens för att få tävla.

IPO är en internationell tävlingsgren och har utövare över hela världen. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig – något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund!

Vill du veta mer om tävlingsgrenarna så besök Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Grupperna tränar regelbundet flera dagar i veckan och för den som är intresserad får man gärna komma och titta och ställa frågor. För att veta när träningstiderna är, ta kontakt med Henrik eller Jörgen.

Henrik 010-226 54 95
Jörgen 070-876 46 69