Spårgruppen

En spårhund följer markbunden vittring. I bruksgrenen spår handlar det om att hunden ska följa personspår som är mellan 40 min och två timmar gammalt. Längden på tävlingsspåren varierar mellan 300 m och upp till 1500 m.

Oftast spårar man i skog men spåren kan också ligga på fält. Det är fullt möjligt att träna spår ensam men det blir mycket roligare om man hjälps åt och lägger spår till varandra. På så sätt får man större variation i träningen och ett ständigt utbyte av tips och idéer.

Kontaktperson: Ulf Norling 0731-502712