Tävlingar 2023

5/3 Lydnad: startklass, klass 1

7/5 Sök: elitklass

21/5 IGP: BH/VT, IGP 1-3, BSL 1-3

17/9 Sök-och spår: sök/appell, spår/appell

24/9 IGP: BH/VT, IGP 1-3, BSL 1-3

8/10 Lydnad: startklass, klass 1, klass 2, klass 3

5/11 Sök: lägre klass, högre klass