Styrelsen 2020

Ordförande:
Magnus Fellert 0727-17 21 01

Vice Ordf:
Caisa Jansson

Kassör:
Anders Therup 0705-92 86 87
(Lotta Bengtsson)

Sekreterare:
Jessica Strömberg

Ledamöter:
Catharina Paulsson
Tim Nilsson
Jörgen Thynell

Suppleanter:
Sara Svensson
Kikki Holmberg
Ylva Honoré

Revisorer:
Jan Sjölander
Annika Ehnberg

Rev. Suppl:
Sofia Bengtsson
Anneli Dahl

Valberedning:
Mikael Wiltander (sammankallande)
Magdalena Henrysson
Britta Söderberg