SBK Policy

Svenska Brukshundklubbens nya policys och stadgar bl a för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning: