Kommittéer

Kommittén för Utbildning:
Catharina Paulsson 073-916 90 35

Kurs-/Instruktörsgruppen:
Catharina Paulsson 073-916 90 35

Skyddsgruppen:
Jörgen Thynell 070-876 46 69
Henrik Marklund 070-226 54 95

Rallylydnadsgruppen:
Ulrika Aronsson 070-636 46 58

Sökgruppen:
Anita Sjöholm 070-966 28 94

Lydnadsgruppen:
Lotta Bengtsson 070-893 71 38

Kommittén för Tävling:
Sofia Bengtsson 073-645 22 83

Officiella Tävlingsgruppen:
Marianne Lowén Nilsson 070-385 05 10

Inofficiella Tävlingsgruppen:
Lanette Lundgren 070-537 22 02
Lisa Crona

Kommittén för Organisation:
Magnus Fellert 070-313 89 15
Patrik Levin 070-326 82 95

Medlemsaktiviteter:
Britta Söderberg 042-34 46 81
Catharina Paulsson 073-916 90 35

Köksgruppen:
Britta Söderberg 042-34 46 81

Stuga/Planer Gruppen:
Kalle Trobäck 073-312 85 00

IT-/Infogruppen:
Anneli Dahl 070-225 85 94

Markanskaffning Tävling:

Markanskaffning Träning:
Line Andersson & Pernilla Andersson