Träning för Världsmästaren i Lydnad 2019

Platserna med hund är nu tagna, det finns dock några åhörarplatser kvar…. Skynda!!!

Någon reservplats, med hund, finns också eventuellt kvar. Är du intresserad av att stå som reserv så maila till den adress som finns i info/inbjudan.

Information och inbjudan HÄR!