Viktig information om Corona!

Gällande nuläget med Coronaviruset så följer vi på Ängelholms Brukshundklubb SKK:s rekommendationer – dessa kan ni läsa HÄR!

Alla våra kurser äger helt och hållet rum utomhus!

Vi ber alla våra medlemmar att hålla sig uppdaterade om samt respektera och följa de försiktighetsåtgärder som rekommenderas i dagsläget för att minimera spridningsriskerna.

Information från Folkhälsomyndigheten om lämpliga försiktighetsåtgärder man bör vidta finns att läsa HÄR!

Angående våra träningsgrupper ligger ansvaret på dem att se till att anvisningarna efterlevs.