Valberedningen informerar


Nedan finner ni valberedningens preliminära förslag till funktionärer till årsmötet 2024.

Varje enskild medlem har möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Detta görs till styrelsen i enlighet med den nya valordningen i normalstadgarna § 10. Styrelsen sammanställer inlämnande nomineringar, kontrollerar medlemskap och vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen.

Nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2023.

Nomineringen skall innehålla:
• Namn
• Vilken funktion som avses
• Kort presentation
• Uppgift om att den föreslagne kandiderar

Skicka nomineringar via mejl till klubbens sekreterare:
Linda Olsson angelholmsbhk1@outlook.com

Med vänlig hälsning
Valberedningen, Ängelholms Brukshundklubb

VALBEREDNINGENS PRELIMINÄRA FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSÅRET 2024 FÖR BRUKSHUNDKLUBBEN I ÄNGELHOLM

Enligt § 10 moment 1 i normalstadgar för lokalklubb i SBK av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8-9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte. Det meddelas senare namn på ordförande som föreslås leda årsmötesförhandlingarna.

Med stöd av ovanstående föreslås nedanstående:

Styrelse:

Ordförande, 1 år omval, Mikael Wiltander
Vice ordförande, 1 år kvar, Kenneth Brorsson
Sekreterare, 2 år nyval, Magnus Dehlin
Kassör, 1 år kvar, Anders Therup
Ledamot, 2 år nyval, Magnus Fellert
Ledamot, 2 år omval, Carl Wetter
Ledamot, 1 år kvar, Jörgen Thynell
Suppleant 1, 1 år kvar, Ylva Honoré
Suppleant 2, 2 år omval, Kikki Holmberg
Suppleant 3, 2 år nyval, Catarina Dilen

Revisorer och Revisorssuppleanter:

Revisor, 1 år omval, Annika Ehnberg
Revisor, 1 år omval, Jan Sjölander
Revisorsuppleant, 1 år omval, Anneli Dahl
Revisorsuppleant, 1 år omval, Sofia Bengtsson

ÄNGELHOLM 2023-10-18
Britta Söderberg (sammankallande), Åsa Lundberg & Metha Andersson